Onze hulpverlening

Over GrandCare

Menu Sluiten
Onze hulpverlening

Voorbeelden van psychische problemen zijn o.as. depressie, overspannenheid, ADHD, LVB, borderline, dementie, etc. Ook bij een combinatie van problemen (multiproblem) op verschillende vlakken of een situatie die ingewikkeld is, bieden wij hulpverlening. Wij ondersteunen o.a. door het aanbrengen van meer structuur in de dag, het creëren van een stabiele en positieve omgeving en het bieden van praktische, emotionele en psychosociale ondersteuning. Hierdoor verbeteren wij de leefsituatie en voorkomen zaken als een sociaal isolement of vervuiling en verwaarlozing.

Vooraf brengen we de hulpvraag helder in kaart. Daarna maken we de beste match tussen cliënt en begeleider, zodat de juiste expertise bij de hulpverlening wordt ingezet.

GrandCare is onder andere werkzaam in de volgende regio’s: Centraal Gelderland, Nijmegen, Noord-Limburg, Midden-Limburg-Oost en Rivierenland.

Meld hier een cliënt aan of neem contact op.