Onze hulpverlening

Over GrandCare

Menu Sluiten
Onze hulpverlening

In afstemming met de cliënt en samenwerkingspartners kijken onze deskundige medewerkers scherp naar wat voor de cliënt nodig is en wat de client helpt naar meer zelfredzaamheid, vertrouwd in de eigen omgeving.

Certificering

Sinds 2017 is GrandCare Begeleiding BV in bezit van het ISO 9001-2015 certificaat. Met een certificering van de NEN-EN 15224 norm (ook wel ISO-9001 voor zorg en welzijn genoemd) toont GrandCare aan haar kwaliteitsmanagement(systeem) op orde te hebben. Ook in 2020 is zowel de interne als externe audit succesvol doorlopen en zijn we voor de opeenvolgende 3 jaar gecertificeerd. Meer over de certificering lees je hier.

Jaarverslag

Wil je uitgebreid lezen waar GrandCare zoal aan heeft gewerkt? Lees dan ook ons jaarverslag. Het jaarverslag schetst een beeld van de ontwikkelingen en gang van zaken binnen GrandCare in het betreffende boekjaar, met onder andere informatie over financiën, (kwaliteit van) zorg en de organisatie.