Onze hulpverlening

Over GrandCare

Menu Sluiten
Onze hulpverlening
  1. Als je ontevreden bent: bespreek dit dan eerst met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Een open en rustig gesprek kan vaak veel opheldering bieden en oplossen.
  2. Lukt dit niet, of leidt zo’n eerste gesprek niet tot een gewenste oplossing? Dan kan je altijd contact opnemen met de leidinggevende van de medewerker. Geef dit aan bij jouw contact van GrandCare.
  3. Kom je er samen nog niet uit, dan kan je bij de klachtencommissie jouw klacht indienen via:

GrandCare
T.a.v. Klachtencommissie
Kerkenbos 1103B
6546 BC Nijmegen

Of via: klachtencommissie@grandcare.nl

Je krijgt binnen een week na ontvangst van de klacht een bevestiging met meer informatie over de procedure.

Klachtenportaal Zorg

GrandCare is lid van het Landelijk Klachtenportaal Zorg. Het Klachtenportaal Zorg biedt een klachtenregeling voor Jeugdwet en WMO cliënten. Mocht je er samen met GrandCare niet uitkomen dat kan via het Klachtenportaal een procedure worden gestart.

Op www.klachtenportaalzorg.nl vind je het klachtenformulier. Contact per e-mail kan via info@klachtenportaalzorg.nl.

Telefonisch contact kan op werkdagen van 9:00 tot 12:00 via 0228-322205. Voor schriftelijk contact of adresbezoek:

Klachtenportaal Zorg
Westeinde 14a,  1601 BJ Enkhuizen

Vertrouwenspersoon WMO cliënten en medewerkers

Een vertrouwenspersoon is er voor cliënten en medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie. Er is een geheimhoudingsplicht. Men kan een (externe) vertrouwenspersoon inschakelen via klachtencommissie@grandcare.nl.

Vertrouwenspersoon Jeugdwet

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de hulp vanuit de Jeugdwet, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij, afhankelijk van hun woonplaats, terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van GrandCare.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er met GrandCare niet uitkomt, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief, bij een gesprek met GrandCare en/of de route naar een onafhankelijke klachtencommissie.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang
Bel naar 088 – 555 1000 of mail naar info@akj.nl
Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.