Onze hulpverlening

Over GrandCare

Menu Sluiten
Onze hulpverlening

Bij sociale, opvoedkundige of psychische problemen

De specialistische ambulante begeleiders van GrandCare (Grandcare heeft tevens SKJ geregistreerde medewerkers in dienst) bieden hulp bij sociale, opvoedkundige of psychische problemen. Wij bieden hulpverlening aan zowel kinderen (van 0 – 18 jaar) als aan jongeren, volwassenen en ouderen. Bijvoorbeeld aan multiproblem gezinnen, mensen met een licht verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis (ASS) of mensen met psychische problemen. Ook bij meerdere problemen of een situatie die ingewikkeld is. We noemen dit: meervoudige complexe problematiek.

Samen bekijken we hoe we jouw problemen in je eigen omgeving kunnen verminderen of zelfs oplossen. Ons doel is het bevorderen van jouw zelfredzaamheid en stimuleren van participatie waarbij we hulpverlening op maat bieden.

Manieren waarop we kunnen helpen

GrandCare begeleidt onder andere bij

 • Verbetering van jouw leefsituatie
 • Meer structuur aanbrengen in de dag
 • Opvoedondersteuning
 • (Complexe) Scheiding
 • Antwoord op vragen over financiën
 • Voorkomen van vervuiling, verwaarlozing, sociaal isolement
 • Emotionele en psychosociale ondersteuning
Specialistische ambulante begeleiding

Aanvragen van specialistische ambulante begeleiding?

Aanmelden kan via alle erkende verwijzers JW en WMO via onder andere het Buurtteam, Kernteam, het Wijkteam, het Regieteam en het Interventieteam. Het aanmelden van een jeugdige kan ook via de Jeugdbescherming, GGD of de huisarts.

 • Regio Centraal Gelderland
 • Regio Nijmegen
 • Regio Noord-Limburg
 • Regio Midden-Limburg-Oost
 • Regio Rivierenland

Veelgestelde vragen

 • Ben ik gebonden aan een overeenkomst?

  GrandCare heeft een overeenkomst met jouw gemeente of een andere erkende verwijzer. Samen met jou maken wij (verdere) afspraken over de inhoud en de doelen van de hulpverlening. Indien je via het PGB gebruik maakt van onze diensten ontvang je een overeenkomst.

 • Kan ik de begeleiding op vaste dagen ontvangen?

  In overleg met jou en je verwijzer stemmen we samen de dagen en tijden af.

 • Heeft GrandCare een wachtlijst?

  Wij kunnen in de regel snel met de hulpverlening starten. Afhankelijk van het werkgebied en de hulpvragen hebben we wel of geen wachttijd. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de betreffende regio.

 • Wie zijn erkende verwijzers?

  Je kunt voor onze dienstverlening worden aangemeld door onderstaande erkende verwijzers, ook de Lokale Toegangspoort genoemd. Je kunt hierbij denken aan het: Kernteam, Wijkteam, Regieteam, Buurtteam en het Interventieteam. Alleen voor jeugdigen geldt dat zij ook kunnen worden aangemeld via Jeugdbescherming, GGD of de huisarts.

  GrandCare is een gecontracteerd aanbieder voor hulp, begeleiding en tijdelijke opvang vanuit de Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor Regio Nijmegen, Regio Centraal Gelderland, Regio Rivierenland, Regio Noord-Limburg en Regio Midden-Limburg-Oost.

 • Welke financieringsvormen heeft GrandCare?

  Je kunt van GrandCare gebruik maken via bekostiging vanuit de WMO, Jeugdwet, PGB of op particuliere basis.

 • In welke regio’s is GrandCare werkzaam?

  GrandCare is werkzaam in de Regio Nijmegen, Regio Centraal Gelderland, Regio Rivierenland, Regio Noord-Limburg en Regio Midden-Limburg-Oost.

 • Krijg ik steeds dezelfde zorgverlener?

  We proberen je zo veel mogelijk aan één zorgverlener te koppelen. Mocht dat niet haalbaar zijn, bijvoorbeeld doordat je veel uren afneemt, dan stellen wij in overleg met jou een klein team samen. In dit team vindt continu afstemming plaats.

  In de vakantieperiodes kan het zijn dat jouw zorgverlener op vakantie gaat. Wij dragen dan zorg voor tijdelijke vervanging, zodat de hulp blijft doorgaan.

 • Moet ik een minimum aantal uren begeleiding afnemen?

  GrandCare hanteert geen minimale afname van dagen. Wel minimaal 1 uur per keer.

 • Op welke dagen en tijden is GrandCare bereikbaar?

  De medewerkers op kantoor (backoffice) van GrandCare zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

  Het Logeerhuis van GrandCare is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Klaar om contact op te nemen?

085 – 401 15 76

Bereikbaar op maandag-vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur

info@grandcare.nl

We beantwoorden jouw bericht zo snel mogelijk

Contact
Klavertje vier