Onze hulpverlening

Over GrandCare

Menu Sluiten
Onze hulpverlening

We spreken van multiproblematiek bij gezinnen als deze langdurig te maken hebben met twee of meer samenhangende en elkaar mogelijk versterkende problemen. En als de betrokkenen niet in staat zijn tot het voeren van een adequate regie ten aanzien van deze problematiek. Specialistische hulpverlening op het gebied van multiproblem vindt meestal plaats in de thuisomgeving en is vaak gericht op het versterken van de opvoedvaardigheden van ouders.

GrandCare is onder andere werkzaam in de volgende regio’s: Centraal Gelderland, Nijmegen, Noord-Limburg, Midden-Limburg-Oost en Rivierenland.

Meld hier een cliënt aan of neem contact op.