Onze hulpverlening

Over GrandCare

Menu Sluiten
Onze hulpverlening

Als iemand ouder wordt, kunnen sommige dagelijkse activiteiten zoals de administratie, financiën, het huishouden of boodschappen doen steeds moeilijker worden. Maar ook het onderhouden van sociale contacten, contact met instanties of het aanbrengen van structuur in de dag kan een hele opgave zijn. GrandCare biedt begeleiding waarbij eigen regie en het in stand houden van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid speerpunten zijn. Dit zodat de kwaliteit van leven wordt verbeterd en ouderen met plezier zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

GrandCare is onder andere werkzaam in de volgende regio’s: Centraal Gelderland, Nijmegen, Noord-Limburg, Midden-Limburg-Oost en Rivierenland.

Meld hier een cliënt aan of neem contact op.