Onze hulpverlening

Over GrandCare

Menu Sluiten
Onze hulpverlening

Soms is er sprake van meerdere (complexe) problemen op allerlei leefgebieden, die om verschillende vormen van hulpverlening vragen. Maar wie heeft de regie? Wanneer mogelijk is dat de cliënt zelf, als dit niet lukt kan een casemanager hiervoor worden ingezet. Een casemanager zorgt ervoor dat iedere betrokkenen weet wanneer zijn kwaliteit ingezet wordt en hoe dit zich verhoudt tot de andere betrokkenen. Zo blijft er vaart in de hulpverlening en draagt het zorg voor het principe ‘één gezin één plan’ .

Meld hier een cliënt aan of neem contact op.

GrandCare is onder andere werkzaam in de volgende regio’s: Centraal Gelderland, Nijmegen, Noord-Limburg, Midden-Limburg-Oost en Rivierenland.

Casemanagement